วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2552

การขอขมาเจ้าที่เจ้าทางให้ พ่อบุญศรี ปินยา
ตามดวงชะตาราศรี คุณพ่อบุญศรี ปินยา ในลักษณะ อายุขัยของท่านยังยืนยาวต่อไปอีกได้ ขณะนี้เกิดจากการที่ท่านไปเผาโคน ของต้นโพธิ์ มีเจ้าที่เจ้าทาง หากท่านอยู่ ณ สถานที่ตรงนี้ ขอให้ท่านเปิดทาง ในสายกลางภาคธรรมมะ ที่เป็นการชี้แนะช่องทาง อย่าถือสามนุษมนา ที่เขาไม่รู้ บางสิ่งบางอย่าง เมื่อรู้แล้ว ย่อมจะประกอบกรรมให้ท่าน

การที่จะขอโทษ และขอขมาเจ้าที่แห่งนี้เป็นท่านพ่อขุนเก่า ในโบราณสถานที่อยู่มานานพอสมควร ดอกไม้ 1 คู่ เทียน 1 คู่ บุหรี่ 1 มวน หมาก 1 คำ ข้าวเหนียว 1 คำ ดอกไม้ หมากพลูบุหรี่ วางที่มือคุณพ่อ ข้างขวา กำข้าวเหนียวลูบจากต้นแขนลงปลายมือ แล้วพูดว่า "เจ้ากรรมนายเวร เจ้าที่เจ้าทาง เจ้าภูมิ เจ้าที่ ขอขมาลาโทษ หากลูกหลานผิดด้วยกายวาจาใจ ขอจงอโหสิ ดีวันนี้ไม่ถือ วันหน้าไม่นับ ให้ดีแล้วดีเลย ปราศจากโรคภัย สิ่งมาพาลร้าย หากสิ่งที่ทำไป ผิดด้วยกายวาจาใจ รู้ก็ดี ไม่รู้ก็ดี จงอโหสิให้ วันนี้ให้ท่านไปรอรับอยู่เขตอภัยทาน จะกินทานส่งให้ ในจำนวนนี้จะเป็น สังฆทาน 3 ชุด มีต้นผ้าป่า 1 ต้น มอบเวรประเคนให้ท่าน ไปสู่ในสุขคติสุข สำเร็จผล อย่าได้ถือโทษโกรธเคือง และเป็นสิ่งที่ ให้ต้องเป็นการลืมหลง คำพูดคำจา จากวันนี้เป็นต้นไป ให้อาการ คุณพ่อบุญศรี ปินยา หายเป็นปาฏิหาร และดีงาม


หลังจากนั้นให้จุดธูป 16 ดอก หันหน้าไปทางทิศตะวันออก ห่างกัน 1 ศอก ตามด้วยธูป 15 ดอก คำพูด "16 ชั้นฟ้า 15 ชั้นดิน พระพรหม พระอินทร์ เจ้าที่เจ้าฐาน เจ้าภูมิ เจ้าที่ พื้นดินอาศัย เจ้าแม่ธรณี จงเปิดทางให้ ขอขมาลาโทษ ขอให้ท่านอโหสิ จุดธูตาม 5 ดอก เจ้าที่เจ้าทาง เป็นพระภูมิเจ้าที่ ณ วันนี้ ให้คุณพ่อบุญศรี ปินยา จงมีอาการปกติ ขอไถ่ถอน ในการกระทำที่ผิด"

"เสร็จพิธีการนี้ จะทำสังฆทาน 3 ชุด และกรวดน้ำอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลส่งไปให้ท่าน แต่มีการต่อรองกันว่า จะให้บ้านที่อยู่อาศัย เป็นบ้านเรือนไทย จะให้ได้หรือไม่ หนึ่งมีลักษณะเป็นบ้านเรือนไทย อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ มีลักษณะแนวกว้าง และเป็นที่เนิน เพราะเป็นสถานที่เดินของท่านเมื่อก่อน ท่านเฝ้ารักษามานาน ส่วนบริวารสรรพสัตว์สัมเวสี จะไปทำบุญส่งอานิสงค์ให้ อยู่วัด...หลังจากนั้นเป็นการมอบเวรประเคนให้ ให้คุณพ่อบุญศรี ปินยา หายเป็นปกติ แล้วจึงจะดำเนินการสร้างให้ ถ้าเป็นแท้แน่นอนเป็นจริง อย่าได้หลอกล่อ อย่าได้เป็นการเสแสร้งแกล้งกัน น้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่า


หลังจากนั้นให้เสริมดวงชะตาราศรีให้ดีขึ้น ธูปเทียนดอกดาวเรืองเกินอายุ แล้วบวกอีกหนึ่ง หลังจากนั้ให้พระอาจารย์สวดให้คุณพ่อ ถวายพระปรางสมาธิ หน้าตัก 9 นิ้ว 1 รูป มีกระเช้าผลไม้ 1 ชุด มีน้ำ 1 แพค และมีอาหารถวายพระภิกษุสงค์ ปินโต 1 เถา หลังจากนั้นให้เป็นการ สวด และเรียกขวัญคุณพ่อกลับมา ผูกข้อมือ รับขวัญ แล้วทุกอย่างจะเริ่มดี ให้ลูกๆ สวดอิติปิโส ครบอายุพ่อ บวกอีกจบหนึ่ง"


หลังจากนั้นสังเกตุอาการ หากดีขึ้น ที่เขามอบเวรประเคนคืนให้ จิตสังขาร ไม่ลืมไม่หลง ก็แสดงว่าเจ้าที่ยอมรับ นั้นถึงจะเป็นการสร้างศาลให้ตามหลัง โดยที่เอาคนเป็นประกัน หากคนของเราหาย ต่างน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่า ไม่เป็นการทำลายซึ่งกันและกัน ในเมื่อคุณพ่อเป็นปกติ แล้วเป็นการยกฐานแล้วสร้าง ให้ผู้ประกอบพิธีในการสร้าง ต้องมีจรรยาบรรณภาคธรรมมะ ในการก่อสร้าง หันหน้าให้ถูกต้อง กะเกณฑ์อัญเชิญรับผลไม้ 9 อย่าง นั้นจะเป็นการกระทำให้ทีหลัง แต่ให้คุณพ่อหายดีก่อน


ในภาพรวมคุณพ่อยังมีเกี่ยวกับสัตว์สาวาสิ่ง ที่ผ่านมาเคยเหมือนมีเวรต่อกัน เหมือนหนึ่งเคยทำร้ายกัน จนขาลากไป ในจำนวนนี้จะมอบเวรเคนให้ โดยการทำบุญอุทมิศส่วนกุศลไปให้ เพื่อทุกสิ่งทุกอย่างจะได้ดีขึ้นดูลักษณะแล้วเจ้าที่เจ้าทาง จะให้อภัยคุณพ่ออยู่ มีพระรูปหนึ่งซึ่งมาณะภาพไปแล้ว คอยดูแลปกปักรักษาท่านอยู่


ข้อมูลทั่วไป เมื่อก่อนเป็นสถานที่ทางเดินสงคราม มีทั้งที่เนินและที่ลุ่ม เป็นลักษณะธารน้ำไหล เป็นสถานที่พักพาอาศัยและเป็นทางเดิน ทางผ่านผี ควรแก้เคล็ดตรงนี้ก่อน (พิธีถอน) แล้วถึงทำพิธีดังกล่าวข้างต้น


สรุปพิธี


1.พิธีถอน(พระทำพิธี)


2.ควักเกา (พิธีเอาสิ่งไม่ดีออก) ดอกไม้ 1 คู่ เทียน 1 คู่ บุหรี่ 1 มวน หมาก 1 คำ ข้าวเหนียว 1 คำ "บิดามารดา ปู่ย่าตายาย เจ่้ากรรมนายเวร สัพสะสัตว์ทั้งหลาย เจ้าที่เจ้าทาง ทางใครทางมัน ขอให้ดีแต่วินาทีนี้ จะทำทานส่งให้ ดีวันนี้ ไม่ถือดี วันหน้าไม่นับ จะส่งบุญให้" ทำเสร็จแล้ว ตอนเย็น หุงข้าวให้กิน เรียกหมดทุกคนที่ตายไปแล้ว ทำบังสุกุล ส่งให้พ่อแม่


3.ส่งบุญให้เจ้าที่ เจ้าทางมารับ ทำสังฆทาน 3 ชุด ผ้าขาว 3 เมตร ข้าวสารเจ้า 3 กิโล พริกแห้ง 3 ถุง หอม 3 จุก กระเทียม 3 จุก น้ำ 3 ขวด เกลือ 3 ถุง อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร สัพพะสัตว์ทั้งหลาย ปู่ย่าตายาย จุดธูป 1 ดอก มารับเอา ให้เขาได้รับ จุดธูป 9 ดอก จุดธู 16 ดอก ให้หันหน้าไปทางทิศเหนือ

4.เสริมดวง พระสวดให้ เสริมจิตใจให้ดีขึ้น มีดอกดาวเรืองเท่าอายุ + 1 ธูปเท่าอายุ + 1 เทียนเท่าอายุ + 1 กรเช้าผลไม้ สังฆทาน ถวายอาหารเพล ปล่อยปลาไหล 9 ตัว หอยขม 2 กิโล เสร็จพิธี นำน้ำไปกรวด กลางแจ้งจุดธูป 16 ดอก หันหน้าไปทางทิศตะวันออก ห่างกัน 1 ศอก จุดธูป 15 ดอก แล้วอธิฐานขอสิ่งดีๆ

5.เลี้ยงแม่ธรณี (เลี้ยงพื้นดิน บูชาดิน ทำวันพุธตอนเช้า) เลี้ยงพระแม่ธรณี 4 พา บุหรี่ 4 มวน หมา 4 คำ ข้าว 4 คำ น้ำ 4 แก้ว ดอกไม้ 1 คู่ เทียน 1 คู่ จุดธูป 9 ดอก บูชาแม่ธรณี

ขอขมาลาโทษจอมปลวก(ทำวันอังคาร) ตั้ง นโม 3 จบ มี 5 กระทง ไข่ต้ม 1 ฟอง (ตัด 5 ชิ้น) น้ำ 1 แก้ว ดอกไม้ 1 คู่ เทียน 1 คู่ ข้าว จุดธูป 16 ดอก จุดเทียน 1 คู่

ไม่มีความคิดเห็น: